۰۲۱-۹۱۰۰۲۵۳۵ مشاوره رایگان

تور آنتالیا 2،3،4 آذر ماه(پرواز پگاسوس)

lara Palace Antalya

با صبحانه
منطقه لارا
دو تخته 11,490,000 تومان
یک تخته 15,490,000 تومان
کودک با تخت 11,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

melodi

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه کمر
دو تخته 13,490,000 تومان
یک تخته 17,790,000 تومان
کودک با تخت 11,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

lara Palace Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 15,190,000 تومان
یک تخته 20,990,000 تومان
کودک با تخت 11,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

belkon Club

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 18,390,000 تومان
یک تخته 27,490,000 تومان
کودک با تخت 12,490,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

palmet family lara antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 20,490,000 تومان
یک تخته 27,790,000 تومان
کودک با تخت 13,290,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

sensitive Premium

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 20,890,000 تومان
یک تخته 28,190,000 تومان
کودک با تخت 13,290,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

cender

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه کمر
دو تخته 21,490,000 تومان
یک تخته 29,290,000 تومان
کودک با تخت 13,590,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

sealife buket resort beach alanya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه اوکورجالار
دو تخته 21,490,000 تومان
یک تخته 29,790,000 تومان
کودک با تخت 13,890,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

orange county belek

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 21,990,000 تومان
یک تخته 32,090,000 تومان
کودک با تخت 13,590,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

ramada Resort Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 22,790,000 تومان
یک تخته 31,290,000 تومان
کودک با تخت 13,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

wyndham garden lara antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 22,790,000 تومان
یک تخته 31,290,000 تومان
کودک با تخت 13,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

sealife Family Resort Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
شهر آنتالیا
دو تخته 23,490,000 تومان
یک تخته 33,690,000 تومان
کودک با تخت 14,190,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

grand Park Lara

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 23,890,000 تومان
یک تخته 32,890,000 تومان
کودک با تخت 14,290,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

porto Bello Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
شهر آنتالیا
دو تخته 23,890,000 تومان
یک تخته 34,290,000 تومان
کودک با تخت 14,290,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

aquaworld belek antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 24,190,000 تومان
یک تخته 38,990,000 تومان
کودک با تخت 14,390,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

asteria Kremlin Palace Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 24,390,000 تومان
یک تخته 33,590,000 تومان
کودک با تخت 14,390,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

fame Residence Lara and SPA

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 26,790,000 تومان
یک تخته 37,400,000 تومان
کودک با تخت 15,190,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

kaya Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 27,490,000 تومان
یک تخته 43,590,000 تومان
کودک با تخت 15,390,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

Aska River Suites

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 27,890,000 تومان
یک تخته 39,290,000 تومان
کودک با تخت 28,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2,000,000 تومان

amara Luxury Resort antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه کمر
دو تخته 28,090,000 تومان
یک تخته 39,790,000 تومان
کودک با تخت 15,790,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

aydin bey queen antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 28,890,000 تومان
یک تخته 40,990,000 تومان
کودک با تخت 15,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

crystal centro antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه کندو
دو تخته 29,790,000 تومان
یک تخته 42,490,000 تومان
کودک با تخت 16,790,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

adalya Elite Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 29,890,000 تومان
یک تخته 42,590,000 تومان
کودک با تخت 5,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2,000,000 تومان

royal Wings Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 31,790,000 تومان
یک تخته 49,690,000 تومان
کودک با تخت 32,290,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

rixos Beldibi Kemer Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه کمر
دو تخته 31,990,000 تومان
یک تخته 52,290,000 تومان
کودک با تخت 16,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

titanic Deluxe Golf Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 33,800,000 تومان
یک تخته 48,990,000 تومان
کودک با تخت 17,690,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

delphin Be Grand Resort Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 34,690,000 تومان
یک تخته 50,200,000 تومان
کودک با تخت 19,490,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

delphin Imperial Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 35,790,000 تومان
یک تخته 51,900,000 تومان
کودک با تخت 36,290,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

spice Resort Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 36,490,000 تومان
یک تخته 52,990,000 تومان
کودک با تخت 18,400,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

sueno Golf Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 37,190,000 تومان
یک تخته 54,290,000 تومان
کودک با تخت 18,790,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

selectum Luxury Resort Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 37,890,000 تومان
یک تخته 55,190,000 تومان
کودک با تخت 18,890,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

the Land Of Legends Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 42,200,000 تومان
یک تخته 62,390,000 تومان
کودک با تخت 20,490,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

kaya Palazzo Golf Resort Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 44,490,000 تومان
یک تخته 75,790,000 تومان
کودک با تخت 20,990,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

rixos Premium Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 45,990,000 تومان
یک تخته 75,190,000 تومان
کودک با تخت 21,590,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

calista Luxury Resort Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 47,190,000 تومان
یک تخته 77,190,000 تومان
کودک با تخت 21,890,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

regnum Carya Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 66,290,000 تومان
یک تخته 111,590,000 تومان
کودک با تخت 28,290,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

maxx Royal Belek Golf Resortk Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 75,490,000 تومان
یک تخته 128,100,000 تومان
کودک با تخت 31,290,000 تومان
کودک بدون تخت 11,990,000 تومان

مسیر سفر

شروع سفر:‌
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی بار مجاز: 20 کیلو
مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه آنتالیا بار مجاز: 20 کیلو
پایان سفر:

مدارک و خدمات

تورهای مشابه

سوالات متداول

نظرات کاربران

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 0 از 5 | از بین امتیاز دهنده به تور آنتالیا 2،3،4 آذر ماه(پرواز پگاسوس)

0 دیدگاه ثبت شده

جستجوی تور
تاریخ رفت
منوی سایت