هتـــلـــــهـای تور آنتالیا با پرواز ایران ایرتور ویژه 26 خرداد 1403

Melodi Hotel
BB با صبحانه منطقه کمر
BB با صبحانه منطقه کمر
یک تخته 23,000,000 تومان
کودک با تخت 14,000,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Lara Palace
BB با صبحانه منطقه لارا
BB با صبحانه منطقه لارا
یک تخته 25,400,000 تومان
کودک با تخت 16,610,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Himeros Beach
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کمر
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کمر
یک تخته 29,500,000 تومان
کودک با تخت 17,500,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Rios Latte Beach
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلدیبی
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلدیبی
یک تخته 37,500,000 تومان
کودک با تخت 19,080,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Belkon Hotel
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلک
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلک
یک تخته 45,200,000 تومان
کودک با تخت 20,560,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Rios Beach Antalya
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلدیبی
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلدیبی
یک تخته 46,200,000 تومان
کودک با تخت 20,830,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Cender
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه سیتی سنتر
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه سیتی سنتر
یک تخته 54,900,000 تومان
کودک با تخت 22,570,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Sealife Buket Resort Beach Alanya
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه آلانیا
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه آلانیا
یک تخته 50,900,000 تومان
کودک با تخت 23,850,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Sealife Kemer Resort
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کمر
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کمر
یک تخته 58,800,000 تومان
کودک با تخت 25,580,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Amon Belek Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلک
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلک
یک تخته 68,300,000 تومان
کودک با تخت 25,260,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Sealife Family Resort Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
یک تخته 65,800,000 تومان
کودک با تخت 27,320,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Armas Kaplan Kemer Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی
یک تخته 79,400,000 تومان
کودک با تخت 27,480,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Armas Gul Beach Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کمر
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کمر
یک تخته 80,200,000 تومان
کودک با تخت 27,640,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Transatlantik Hotel & Spa
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کمر
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کمر
یک تخته 69,000,000 تومان
کودک با تخت 28,110,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Amara Comfort Resort
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کمر
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کمر
یک تخته 85,000,000 تومان
کودک با تخت 28,590,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Crystal Aura Beach Resort & Spa
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کمر
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کمر
یک تخته 75,900,000 تومان
کودک با تخت 29,850,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Orange County Belek
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلک
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلک
یک تخته 81,700,000 تومان
کودک با تخت 31,280,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Ic Santai Family Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلک
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلک
یک تخته 82,900,000 تومان
کودک با تخت 31,600,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Crystal Waterworld
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلک
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلک
یک تخته 84,800,000 تومان
کودک با تخت 32,070,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Aquaworld Belek
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلک
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلک
یک تخته 88,000,000 تومان
کودک با تخت 32,860,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Orange County Kemer
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کمر
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کمر
یک تخته 90,500,000 تومان
کودک با تخت 33,500,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Crystal Flora Beach Resort
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلدیبی
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلدیبی
یک تخته 90,500,000 تومان
کودک با تخت 33,500,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Crystal Centro Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
یک تخته 95,000,000 تومان
کودک با تخت 34,610,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Fame Residence Lara And Spa
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
یک تخته 95,600,000 تومان
کودک با تخت 34,770,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Crystal Prestige Elite Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کمر
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کمر
یک تخته 98,100,000 تومان
کودک با تخت 35,400,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Aska Lara Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
یک تخته 98,200,000 تومان
کودک با تخت 35,400,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Asteria Kremlin Palace Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
یک تخته 103,800,000 تومان
کودک با تخت 36,820,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Royal Wings Lara Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
یک تخته 106,400,000 تومان
کودک با تخت 71,910,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Ic Green Palace Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
یک تخته 109,500,000 تومان
کودک با تخت 38,250,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Selectum Family Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلک
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلک
یک تخته 110,200,000 تومان
کودک با تخت 38,410,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Miracle Hotel
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
یک تخته 112,700,000 تومان
کودک با تخت 39,040,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Venezia Palace Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
یک تخته 119,000,000 تومان
کودک با تخت 40,630,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Titanic Deluxe Lara Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
یک تخته 131,700,000 تومان
کودک با تخت 43,790,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Titanic Mardan
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی
یک تخته 144,400,000 تومان
کودک با تخت 46,960,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Selectum Luxury Resort Belek Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلک
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلک
یک تخته 148,200,000 تومان
کودک با تخت 47,910,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Titanic Deluxe Golf Belek
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی
یک تخته 150,700,000 تومان
کودک با تخت 48,550,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Delphin Imperial
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
یک تخته 152,000,000 تومان
کودک با تخت 100,420,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Delphin Be Grand
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
یک تخته 170,400,000 تومان
کودک با تخت 111,910,000 تومان
کودک بدون تخت 11,500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444

اطـــلاعــــات مســـیر سفـــر

شـــروع ســـفر:1403-03-26
مدت اقـــامت: 6 شب و 7 روز
پرواز رفت و برگشت ایران ایرتور
مبـــدا: تهران
ایرلاین: پرواز رفت و برگشت ایران ایرتور
مقصد : آنتالیا
پرواز رفت و برگشت ایران ایرتور
مبـــدا: آنتالیا
ایرلاین: پرواز رفت و برگشت ایران ایرتور
مقصد : تهران
پـــایـان ســـفر:1403-04-02
documents
مـــدارک
description
توضــیـحات
services
خدمــــات

✅ پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

تور آنتالیا با پرواز ایران ایرتور ویژه 26 خرداد 1403

**********************************************************

هزینه سفر برای کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان میباشد .

**********************************************************


✅ پرداخت حداقل 40% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی است .
✅ مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده شخص مسافر مي باشد و آژانس پرنده مهاجر هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد.
✅ بیمه افراد بالای 60 سال الزامی است و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه گردیده و پرداخت آن به عهده مسافر می باشد ..
✅ لازم به ذکر است که کارت واکسیناسیون همراهتان باشد.

✅ بلیط رفت و برگشت با هواپیما
✅ 6 شب اقامت
✅ ترانسفر فرودگاهی
✅ راهنمای فارسی و بیمه مسافرتی

تـــورهـــای مشـــابـــه

نـــظرات کاربـــران

نظرات خود را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده است