هتـــلـــــهـای تور آنتالیا خرداد و تیر ماه 1403 (پرواز ترکیش)

Hotel Cender
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه سیتی سنتر
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه سیتی سنتر
یک تخته 49,790,000 تومان
کودک با تخت 31,390,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Karmir Resort Kemer Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کمر
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کمر
یک تخته 76,390,000 تومان
کودک با تخت 38,090,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Wyndham Garden Lara Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی
یک تخته 67,590,000 تومان
کودک با تخت 35,290,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Crystal Deluxe Resort Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کمر
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کمر
یک تخته 95,990,000 تومان
کودک با تخت 38,390,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Aska Lara Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
یک تخته 88,290,000 تومان
کودک با تخت 38,390,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Orange County Belek
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلک
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلک
یک تخته 99,790,000 تومان
کودک با تخت 47,390,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Megasaray Westbeach Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کنیالتی
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کنیالتی
یک تخته 94,290,000 تومان
کودک با تخت 41,290,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Crystal Centro Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
یک تخته 111,390,000 تومان
کودک با تخت 42,190,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Orange County Kemer
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کمر
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کمر
یک تخته 111,390,000 تومان
کودک با تخت 42,190,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Juju Premier Palace
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کمر
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کمر
یک تخته 104,090,000 تومان
کودک با تخت 44,190,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Royal Wings Lara Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
یک تخته 108,990,000 تومان
کودک با تخت 70,290,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Corendon Playa Kemer Hotel
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلدیبی
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلدیبی
یک تخته 102,090,000 تومان
کودک با تخت 45,090,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Asteria Kremlin Palace Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
یک تخته 105,190,000 تومان
کودک با تخت 46,090,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Limak Lara Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
یک تخته 109,490,000 تومان
کودک با تخت 47,390,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Selectum Family Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلک
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلک
یک تخته 111,390,000 تومان
کودک با تخت 47,990,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Venezia Palace Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
یک تخته 122,890,000 تومان
کودک با تخت 47,990,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Bellis Deluxe Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلک
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلک
یک تخته 146,690,000 تومان
کودک با تخت 51,090,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Nirvana Cosmopolitan Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
یک تخته 143,590,000 تومان
کودک با تخت 53,790,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Royal Holiday Palace Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
یک تخته 124,590,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Royal Seginus Lara Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
یک تخته 124,590,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Titanic Mardan
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی
یک تخته 135,890,000 تومان
کودک با تخت 55,690,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Susesi Luxury Resort Belek Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلک
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلک
یک تخته 151,190,000 تومان
کودک با تخت 55,890,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Rixos Downtown Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
یک تخته 164,390,000 تومان
کودک با تخت 59,490,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Rixos Park Belek - The Land Of Legends Access
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلک
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلک
یک تخته 165,490,000 تومان
کودک با تخت 60,490,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Selectum Luxury Resort Belek Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلک
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلک
یک تخته 151,190,000 تومان
کودک با تخت 61,090,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Delphin Be Grand
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه لارا
یک تخته 162,990,000 تومان
کودک با تخت 113,390,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Rixos Premium Tekirova Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی
یک تخته 215,790,000 تومان
کودک با تخت 71,590,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Ela Excellence Resort Belek
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی
یک تخته 198,590,000 تومان
کودک با تخت 80,090,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Cullinan Belek Antalya
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلک
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلک
یک تخته 33,669,000 تومان
کودک با تخت 108,590,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444
Hotel Maxx Royal Belek Golf
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلک
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بلک
یک تخته 420,190,000 تومان
کودک با تخت 131,790,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44044444

اطـــلاعــــات مســـیر سفـــر

شـــروع ســـفر:1403-03-25
مدت اقـــامت: 6 شب و 7 روز
پرواز رفت و برگشت ترکیش
مبـــدا: تهران
ایرلاین: پرواز رفت و برگشت ترکیش
مقصد : آنتالیا
پرواز رفت و برگشت ترکیش
مبـــدا: آنتالیا
ایرلاین: پرواز رفت و برگشت ترکیش
مقصد : تهران
پـــایـان ســـفر:1403-03-31
documents
مـــدارک
description
توضــیـحات
services
خدمــــات

✅ گذرنامه با 7 ماه اعتبار

تور آنتالیا خرداد و تیر ماه 1403 (پرواز ترکیش)

**********************************************************

هزینه سفر برای کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان میباشد .

**********************************************************

✅ پرداخت حداقل 30% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی است. 
✅ بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد 
✅ مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. 
✅امکان خرید با پیش پرداخت 30% به صورت نقد

✅ اقساط از 3 ماه تا 10 ماه ( ماهیانه 5% ) کارمزد هر چک میباشد

✅ فقط با چک صیاد بنفش قابل انجام است

✅ پر کردن فرم اعتبار سنجی چک

✅ استعلام وضعیت سفید چک

✅ شرایط اقساط برای تورهای با مبلغ بالای 50 میلیون تومان انجام میپذیرد

✅ چک ضمانت به مبلغ کل اقساط

✅تاریخ اولین چک ، یک ماه پس از عقد قرارداد میباشد

✅ بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی اقامت در هتل بیمه مسافرتی

✅ پشتیبانی 24 ساعته طی سفر
✅ امکان افزایش بار تا 30 کیلوگر

تـــورهـــای مشـــابـــه

نـــظرات کاربـــران

نظرات خود را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده است