۰۲۱-۹۱۰۰۲۵۳۵ مشاوره رایگان

تور آنتالیا 18،25 آذر ماه (پرواز تیلویند)

lara Palace Antalya

با صبحانه
منطقه لارا
دو تخته 8,900,000 تومان
یک تخته 13,600,000 تومان
کودک با تخت 10,990,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

palmet family lara antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 17,500,000 تومان
یک تخته 24,400,000 تومان
کودک با تخت 13,900,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

orange County Kemer Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه کمر
دو تخته 19,200,000 تومان
یک تخته 26,900,000 تومان
کودک با تخت 14,400,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

grand Park Lara

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 20,200,000 تومان
یک تخته 28,400,000 تومان
کودک با تخت 14,700,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

orange county belek

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 20,200,000 تومان
یک تخته 28,400,000 تومان
کودک با تخت 14,700,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

cender

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه کمر
دو تخته 20,600,000 تومان
یک تخته 28,900,000 تومان
کودک با تخت 14,800,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

ramada Resort Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 20,600,000 تومان
یک تخته 28,900,000 تومان
کودک با تخت 14,800,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

crystal Deluxe Resort Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه کمر
دو تخته 21,600,000 تومان
یک تخته 30,500,000 تومان
کودک با تخت 15,100,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

asteria Kremlin Palace Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 22,200,000 تومان
یک تخته 31,500,000 تومان
کودک با تخت 15,300,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

sealife Family Resort Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
شهر آنتالیا
دو تخته 22,900,000 تومان
یک تخته 32,500,000 تومان
کودک با تخت 15,500,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

porto Bello Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
شهر آنتالیا
دو تخته 23,200,000 تومان
یک تخته 33,000,000 تومان
کودک با تخت 15,600,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

limak Limra Hotel and Resort Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه کمر
دو تخته 23,900,000 تومان
یک تخته 34,000,000 تومان
کودک با تخت 15,800,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

rixos Beldibi Kemer Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه کمر
دو تخته 24,600,000 تومان
یک تخته 35,000,000 تومان
کودک با تخت 16,000,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

crystal centro antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه کندو
دو تخته 24,900,000 تومان
یک تخته 35,500,000 تومان
کودک با تخت 16,100,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

aydin bey queen antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 26,300,000 تومان
یک تخته 37,500,000 تومان
کودک با تخت 16,500,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

mirage park resort antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه کمر
دو تخته 26,600,000 تومان
یک تخته 38,000,000 تومان
کودک با تخت 16,600,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

spice Resort Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 27,300,000 تومان
یک تخته 39,000,000 تومان
کودک با تخت 16,800,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

Rixos Park Belek

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 27,300,000 تومان
یک تخته 39,000,000 تومان
کودک با تخت 16,800,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

royal Wings Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 27,300,000 تومان
یک تخته 39,000,000 تومان
کودک با تخت 29,800,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

ic Green Palace Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 28,000,000 تومان
یک تخته 40,000,000 تومان
کودک با تخت 17,000,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

aska Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 28,600,000 تومان
یک تخته 41,000,000 تومان
کودک با تخت 17,200,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

sherwood ex lara antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 28,600,000 تومان
یک تخته 41,000,000 تومان
کودک با تخت 17,200,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

bellis deluxe antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 29,000,000 تومان
یک تخته 41,500,000 تومان
کودک با تخت 17,300,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

Miracle Resort Hotel

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 29,300,000 تومان
یک تخته 42,000,000 تومان
کودک با تخت 17,400,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

fame Residence Lara and SPA

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 29,300,000 تومان
یک تخته 42,000,000 تومان
کودک با تخت 17,400,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

delphin Be Grand Resort Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 30,000,000 تومان
یک تخته 43,100,000 تومان
کودک با تخت 17,700,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

delphin Imperial Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 30,300,000 تومان
یک تخته 43,600,000 تومان
کودک با تخت 32,800,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

royal Seginus Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 30,300,000 تومان
یک تخته 43,600,000 تومان
کودک با تخت 1,780,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

royal holiday palace antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 30,300,000 تومان
یک تخته 43,600,000 تومان
کودک با تخت 17,800,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

limak Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 30,600,000 تومان
یک تخته 44,100,000 تومان
کودک با تخت 17,900,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

titanic Deluxe Golf Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 31,000,000 تومان
یک تخته 44,600,000 تومان
کودک با تخت 18,000,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

adalya Elite Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 31,000,000 تومان
یک تخته 44,600,000 تومان
کودک با تخت 18,000,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

nirvana cosmopolitan antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 32,000,000 تومان
یک تخته 46,100,000 تومان
کودک با تخت 18,300,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

voyage Belek Golf & Spa Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 33,700,000 تومان
یک تخته 48,600,000 تومان
کودک با تخت 18,800,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

granada Luxury Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 34,000,000 تومان
یک تخته 49,100,000 تومان
کودک با تخت 18,900,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

the Land Of Legends Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 34,700,000 تومان
یک تخته 50,100,000 تومان
کودک با تخت 19,100,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

susesi Luxury Resort Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 36,000,000 تومان
یک تخته 52,100,000 تومان
کودک با تخت 19,500,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

rixos Downtown Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
شهر آنتالیا
دو تخته 36,000,000 تومان
یک تخته 52,100,000 تومان
کودک با تخت 19,500,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

barut lara antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 37,400,000 تومان
یک تخته 54,100,000 تومان
کودک با تخت 19,900,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

gloria verde resort antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 37,400,000 تومان
یک تخته 54,100,000 تومان
کودک با تخت 19,900,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

Titanic Deluxe Lara

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 39,400,000 تومان
یک تخته 57,200,000 تومان
کودک با تخت 20,500,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

titanic Mardan Palace Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 39,400,000 تومان
یک تخته 57,200,000 تومان
کودک با تخت 20,500,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

rixos Premium Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 43,700,000 تومان
یک تخته 63,700,000 تومان
کودک با تخت 21,800,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

calista Luxury Resort Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 45,400,000 تومان
یک تخته 66,200,000 تومان
کودک با تخت 22,300,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

regnum Carya Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 59,500,000 تومان
یک تخته 87,400,000 تومان
کودک با تخت 26,500,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

Cullinan Belek

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 60,900,000 تومان
یک تخته 89,400,000 تومان
کودک با تخت 26,900,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

maxx Royal Belek Golf Resortk Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 66,300,000 تومان
یک تخته 97,500,000 تومان
کودک با تخت 28,500,000 تومان
کودک بدون تخت 10,990,000 تومان

مسیر سفر

شروع سفر:‌
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی بار مجاز: 20 کیلو
مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه آدانا بار مجاز: 20 کیلو
پایان سفر:

مدارک و خدمات

تورهای مشابه

سوالات متداول

نظرات کاربران

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 0 از 5 | از بین امتیاز دهنده به تور آنتالیا 18،25 آذر ماه (پرواز تیلویند)

0 دیدگاه ثبت شده

جستجوی تور
تاریخ رفت
منوی سایت